12-06-2024, 17:54:11
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment Potrebni su mi bili konektori za farove koji se ne mogu nabaviti kao zaseban dio. Maki ih je skinuo sa starih farova i poslao mi ih u rekordnom roku. Jako sam mu zahvalan.
Comment by: Paso
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System