23-02-2024, 13:47:30
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment
dečko mi je htio na neviđeno platiti power box,
u razgovoru sa njime vidilo se da je vrlo korektan.
poslao sam mu box bez da išta plati, isprobao,bio zadovoljan, nisam otvorio oči novac je bio na računu.

svaka preporuka za njega bilo kao kupca ili prodavača, dečko od rijeći!
Comment by: dugixy1
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System