12-04-2021, 10:08:16
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment Koristio Borisove usluge već tri puta! Odličan za dijagnostiku kvara prije odlaska na servis ili pri kupovinu polovne Alfe. Ne budite blesavi kupiti auto bez da ga on spoji na komp i sve provjeri! :)
Comment by: Paso
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System