Alfisti.hr

Drugi talijanski automobili => Svi ostali talijanski automobili => Maserati => Autor teme: a.m.alfa - 02-03-2019, 09:17:16

Naslov: Maserati Chubasco
Autor: a.m.alfa - 02-03-2019, 09:17:16
1990 Maserati Chubasco

(Styling by Marcello Gandini)+


(https://i.postimg.cc/tgNJrPtQ/gz59904-o.jpg) (https://postimg.cc/QBVjCFy0)

(https://i.postimg.cc/3xBW1mZM/Capture.jpg) (https://postimages.org/)
Naslov: Odg: Maserati Chubasco
Autor: a.m.alfa - 02-03-2019, 09:18:20
(https://i.postimg.cc/tT1T9fGy/e364928-o.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/ydSVMZ08/e7746560-o.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/zGJGy3Yx/531e01984-o.jpg) (https://postimages.org/)

Naslov: Odg: Maserati Chubasco
Autor: a.m.alfa - 02-03-2019, 09:19:51
(https://i.postimg.cc/wMX9vYfK/s7872-o.jpg) (https://postimg.cc/tn4KSwGD)

(https://i.postimg.cc/8CxGmzxQ/53462627e608-o.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/prHt312s/5329a6336-o.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/PrKkF40M/5d5200-o.jpg) (https://postimg.cc/56HGXw4H)